W dniu 17 kwietnia b.r. odbyło się w naszym Domu spotkanie Wielkanocne dla Kombatantów, Mieszkańców DPS.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Podczas spotkania Pan Minister złożył kombatantom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych oraz uhonorował 9 kombatantów medalem „Pro Patria”, za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce
o niepodległość. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, świątecznej atmosferze. Mieszkańcy ze wzruszeniem wspominali czasy swojej młodości i walki
o wolność Ojczyzny.