W dniu 12 lipca 2017 r. w sali telewizyjnej Domu na I piętrze odbyła się prelekcja wygłoszona przez studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Dietetyki na temat „Wpływ nawadniania na zdrowie i dobrą kondycję organizmu”. W prelekcji wzięło udział 14 Mieszkańców.