W dniu 11 kwietnia b.r. na zaproszenie Urzędu M. St. Warszawy Pani Dyrektor wraz z Mieszkańcami Domu, opiekunami i Instruktorem terapii zajęciowej wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”.
Konferencja odbyła się w Centrum Alzheimera w Al. Wilanowskiej w Warszawie.
W programie konferencji było m.in. przedstawienie wyników projektu, prelekcja na temat hortiterapii i aktywnego wykorzystania ogrodów sensorycznych oraz dyskusja na temat aktywnego i godnego życia seniorów.